تبلیغات
حکایت و شعر پند آموز

حکایت و شعر پند آموز
این نکته نوشته ایم بر دفتر عشق ، سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست  
نویسندگان
                
                   قابل توجه : در کنار صفحه قسمت کینک دوستان

                آدرس وبلاگ های دیگر من

               1-
عصار خونه سید رضا آیتی

                                        mamanasal.mihanblog.com                       
              2-سفره نامه بانو آیتی

                                          traveloug.mihanblog.com

             3- شجره نامه سادات آیت ،آیتی ،سرمدی ، محزونی 

                                      ssadaatma . mihanblog. com  

              4 - کانال تلگرام  عصار خونه سید رضا آیتی نجف آباد

                                           
@assarkhoneh                                        


[ دوشنبه 29 آذر 1395 ] [ 11:17 ب.ظ ] [ بانو آیتی ]
روز خیام در 28 اردیبهشت . سری به نیشابور بزنیم

بانو آیتی  @assarkhoneh

        آپلود عکسآپلود عکس


طبقه بندی: تاریخ، گردشگری، شعر و موسیقی ،
[ شنبه 29 اردیبهشت 1397 ] [ 08:16 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]
چون زیبا ترین ماه خدا رو به پایان است نوشتم

************************
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار
که نه وقتست که در خانه بخفتی بیکار
بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق
نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار
آفرینش همه تنبیه خداوند دلست
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند
نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار
خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار
هر که امروز نبیند اثر قدرت او
غالب آنست که فرداش نبیند دیدار
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
کی تواند که دهد میوهٔ الوان از چوب؟
یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار
وقت آنست که داماد گل از حجلهٔ غیب
به در آید که درختان همه کردند نثار
آدمی‌زاده اگر در طرب آید نه عجب
سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار
باش تا غنچهٔ سیراب دهن باز کند
بامدادان چو سر نافهٔ آهوی تتار
مژدگانی که گل از غنچه برون می‌آید
صد هزار اقچه بریزند درختان بهار
باد گیسوی درختان چمن شانه کند
بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار
ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر
راست چون عارض گلبوی عرق کردهٔ یار
باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید
در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز
نقشهایی که درو خیره بماند ابصار
ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن
همچنانست که بر تختهٔ دیبا دینار
این هنوز اول آزار جهان‌افروزست
باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار
شاخها دختر دوشیزهٔ باغ‌اند هنوز
باش تا حامله گردند به الوان ثمار
عقل حیران شود از خوشهٔ زرین عنب
فهم عاجز شود از حقهٔ یاقوت انار
بندهای رطب از نخل فرو آویزند
نخلبندان قضا و قدر شیرین کار
تا نه تاریک بود سایهٔ انبوه درخت
زیر هر برگ چراغی بنهند از گلنار
سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی
هم بر آن گونه که گلگونه کند روی نگار
شکل امرود تو گویی که ز شیرینی و لطف
کوزه‌ای چند نباتست معلق بر بار
هیچ در به نتوان گفت چو گفتی که به است
به از این فضل و کمالش نتوان کرد اظهار
حشو انجیر چو حلواگر استاد که او
حب خشخاش کند در عسل شهد به کار
آب در پای ترنج و به و بادام روان
همچو در زیر درختان بهشتی انهار
گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین
ای که باور نکنی فی‌الشجرالاخضر نار
پاک و بی‌عیب خدایی که به تقدیر عزیز
ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار
پادشاهی نه به دستور کند یا گنجور
نقشبندی نه به شنگرف کند یا زنگار
چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ
انگبین از مگس نحل و در از دریا بار
نیک بسیار بگفتیم درین باب سخن
و اندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او
همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار
آن که باشد که نبندد کمر طاعت او
جای آنست که کافر بگشاید زنار
نعمتت بار خدایا ز عدد بیرونست
شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار
این همه پرده که بر کردهٔ ما می‌پوشی
گر به تقصیر بگیری نگذاری دیار
ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟
تاب قهر تو نیاریم خدایا زنهار
فعلهایی که ز ما دیدی و نپسندیدی
به خداوندی خود پرده بپوش ای ستار
سعدیا راست روان گوی سعادت بردند
راستی کن که به منزل نرود کجرفتار
حبذا عمر گرانمایه که در لغو برفت
یارب از هر چه خطا رفت هزار استغفار
درد پنهان به تو گویم که خداوند منی
یا نگویم که تو خود مطلعی براسرار

*************
سعدی
 
بانو آیتی @assarkhoneh
                                          
                                                                                                                                                                                                                       طبقه بندی: تاریخ، خانواده، گردشگری، شعر و موسیقی ،
[ پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 ] [ 08:57 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]
غلامحسین بهرامیان (قناد باشی) اشعارش طنز گونه است

شعر درکتاب قناد باشی ( شغلش قنادی است )

درمورد همه گروه هاست

اینم نظر قناد باشی نجف آبادی به افراد ناکس                                                                                                                                                بانو آیتی @assarkhoneh

               


طبقه بندی: خانواده، تاریخ، شعر و موسیقی ،
[ دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ] [ 08:16 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید،

برگهای سبز بید،

عطر نرگس، رقص باد،

نغمه ی شوق پرستوهای شاد،

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک میرسد اینک بهار...

خوش به حال روزگار،

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز،

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز،

خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب...

ای دل من گرچه در این روزگار

جامه رنگین نمی پوشی به کام

باده رنگین نمی نوشی ز جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تهی است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

**********************

چکامه : فریدون مشیری

طبقه بندی: خانواده، تاریخ، شعر و موسیقی ،
[ یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 ] [ 09:13 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]
کوچه ها

**********
آید آنروزی که تو از ما بُگذری
بی خیال و بی تماشا بُگذری

من بمانم ته کوچه هاُ فریاد کشم
تو مستُ خرامان از پسِ این کوچه ها بُگذری

نگذرم از کار دنیا چُون تو را از من گرفت
تو ولی از کوچه و یادگارانت با ما بُگذری

راهم بده از کوی تو باز هم چُون نسیمی بُگذرم
یاد و نام تو مرا بس تا از جوانی به آسانی بُگذرم

به تماشا بنشین، حاصلِ جمع ندیدمُ تفریق شدیم
هزاران راه نرفته ماندهُ بی صاحبُ رفیق شدیم

نام ما روزی حک شده بر دل هر دیوار بود
کاش آنکس تو را بُرد مثلِ من عاشقُ بیمار بود

ما را جز سر زلف تو هیچ دام دگر گرفتار نکرد
آه از گذر عمر که رحم نکردُ عشق تو تکرار نکرد

موی سپید و کمر شکسته حاصلِ این عُمر شد
نام تو به کوچه ماندُ به قلب و جان من هم مُهر شد
                                                                                                                                                                                                              شاعر : مصطفی رسولی
                                                                                                                                                                                                                                                             بانو آیتی  @assarkhoneh
طبقه بندی: خانواده، تاریخ، گردشگری،
[ یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 ] [ 08:15 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]

تقویم روی میز ورق خورد، ابتدا

در صفحه ای سفید نشان داد شنبه را

شنبه تو آمدی به سراغم که هفته را

با تو قدم زنان بروم تا به انتها                                             

  بانو آیتی @assarkhoneh
طبقه بندی: تاریخ، گردشگری، خانواده،
[ شنبه 22 اردیبهشت 1397 ] [ 08:38 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]
عصر یک معماست

درست مانند یک رویا

غروب در آن نهفته

و شب در کمین او

الهی که در این عصر لبتون خندون

 دلتون خالی از هر غم و غصه

و روز و روزگارتون شاد و پرنشاط باشه


عصر زیباتون بخیر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
بانو آیتی  @assarkhoneh


               
طبقه بندی: خانواده، تاریخ، شعر و موسیقی ،
[ جمعه 21 اردیبهشت 1397 ] [ 07:45 ب.ظ ] [ بانو آیتی ]

به مناسبت افتتاح نمایشگاه کتاب

مرده ی بی گور كتاب است

**********************
با جان و دلم یک سره محشورکتاب است
این یار وفا پیشه ی مشهورکتاب است

آچار فرانسه همه دیدند،ولیکن
در خانه ی من آلت مذکورکتاب است

هر جا که به مشکل بخورد کار من آنجا
تا حل بشود عامل و مامور کتاب است

من باب مثَل یک پشه وِز وِز کند و من
با آنچه کنم آن پشه را دورکتاب است

هر جا که هلیمی به سر سفره گذارم
قطعاً ته آن کاسه ی بُلغور کتاب است

با پنجه ی خود بر سر جلدش بزنم دف
هی می زنم و همدم تنبورکتاب است

گاهی کنمش لوله و درآن بدمم سور
گاهی نی و گاهی شده شیپور کتاب است

هم جای نمکدان من و فلفل و زیره
گاهی طَبَق کشمش و انگورکتاب است

با آنچه به منقل بزنم باد برایِ
بر پا شدن محشرِ وافور کتاب است

یک پایه ی میزم شده لق آن كه تعادل
بخشیده به آن پایه ی مزبور کتاب است

می كوبمش آن را به سر كودك خود چون
من معتقدم سُنبه ی پر زور  کتاب است

چیزی که قطورش شده بالشت و یکی هم
بر چهره كه بر آن نخورد نور کتاب است

در مخ زدن دخترکان توی خیابان
با آنچه که گسترده کنم تور کتاب است

یک چیز بگویم که بخندید، رفیقم
می گفت که بوفی که بود کور کتاب است

شاید که توهّم زده زیرا به خیالش
بوف و خر و اسب و شتر و مور کتاب است

طنزش به كنار این غزل اما به حقیقت
در زندگی ما همه مهجور كتاب است

ما اهل کتابیم ولی خواندن آن نه
در دوره ی ما وصله ی ناجور کتاب است

چیپس و پفک و پسته و چایی همه جمعند
بی مزه فقط موعد کنکور کتاب است

با این همه مشتاقِ به دنیای مجازی
صد البته كه حوزه ی منفور كتاب است

با این همه تحقیر به خود دیده هم اكنون
جز قیمت آن چیست كه مغرور كتاب است

با وضعیت حاكمِ بر جامعه ی ما
الفاتحهَ كه مرده ی بی گور كتاب است

****************************

احمد_آوازه
@ahmadavazeh
طبقه بندی: خانواده، تاریخ، گردشگری، دینی، شعر و موسیقی ، جغرافیا، طنز و بازی ،
[ یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 ] [ 08:27 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]
پیش از شما

بسان شما

بی شمارها

با تار عنکبوت نوشتند

روی باد

کین دولت خسته جاوید زنده باد

*******************
شفیعی کد کنی


       
طبقه بندی: خانواده، تاریخ، گردشگری، شعر و موسیقی ،
[ پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 ] [ 10:01 ب.ظ ] [ بانو آیتی ]
سلام بر تمام معلمان عزیزم از خانم و آقا 

دبستان ، دبیرستان و دانشگاه

از همه مهمتر آموزگار روزگار                         

همه روزها از آن توست چون هر روز می آموزیم

               

توجه : از این پس مطالبم را برای سرقت میگذارم

هر کس ، هر دسته و هرگروه خواست سرقت کند .

او سارق است نه من
طبقه بندی: خانواده، تاریخ، حکایت، گردشگری،
[ پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 ] [ 08:13 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]

آقا قسم به جان شما خوب می‌شوم
باور کن آخرش به خدا خوب می‌شوم
حتی اگر گناه خلایق کشم به دوش
با یک نگاه لطف شما خوب می‌شوم
این روزها ز دست دل خویش شاکیم
قدری تحملم بنما خوب می‌شوم
من ننگ و عار حضرتتان تا به کِی شوم
کِی از دعای اهل بکا خوب می‌شوم
جمعی کبوتر حرم فاطمی شدند
من هم شبیه آن شهدا خوب می‌شوم
گر چه دلم ز دوری تان پر جراحت است
در چشمه سار ذکر و دعا خوب می‌شوم
من بدترین غلام حقیر ولایتم
ای بهترین امام، بیا، خوب می‌شوم
با این همه بدی به ظهور شما قسم
با یک نسیم کرب و بلا خوب می‌شوم

سیدمحمد میر‌هاشمی

                        


[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ] [ 06:52 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]

امروز طبق قانون تلگرام حذف شد .

یک کانال در تلگرام باز کرده بودم به نام

عصارخونه سید رضا آیتی نجف آباد assarkhoneh@

مطالب مربوط به شهرمان نجف آباد را می نوشتم

نه جزء دسته و گروهی بودم و نه خلاف کار

ولی چه کنم آتش در خرمن که افتاد

همه را با هم میسوزاند و من هم یکی از آن ها

صبح تا حال دلم گرفته چون تنهایی خود را با این سرگرمی و کتاب

میگذارندم . چقدر حرف شنیدم که تو بیکاری که این کار را می کنی

ولی یک نفر نگفت ای باقالی به چند من

همزمان با فرارسیدن روز معلم چه هدیه خوبی بمن معلم داده شد ؟!

تشکر می کنم ازآنهایی که من باید بابت نوشتن هم تاوان بدهم

خداحافظ تلگرام که زبان نداشتی از من که مظلومانه لگد مال شدم دفاع کنی

آپلود عکس
طبقه بندی: خانواده، تاریخ، حکایت، گردشگری،
[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ] [ 10:45 ب.ظ ] [ بانو آیتی ]
                

غرش خلیج فارس به جهان
ای خلیج ای قطعه از ایران ما
ای غرور ملی مردان ما
من خلیج پارس می خوانم بدان
یاوه می گویند این بیگانگان
ای خلیج پارس طغیان کرده ای
این چنین خود را خروشان کرده ای
ای که ایران ریشه ای در آب توست
دشمنانت همچنان در خواب توست
بر چه می تازند ای غرق غرور
دشمنان خار و دیوان شرور
خون مردان جاری گرداب توست
دشمنانت همچنان در خواب توست
ای صلا حی کم مگو با غرشی
نقش خوش با عشق شیران می کشی
دشمنانم با تو هم بازی کنند
تا که نامت را براندازی کنند
این سند باشد که در تاریخ بود
با کتیبه گوش کرها میخ بود
ای خلیج پارس نامت را بخوان
غرشی کن آشنا باشد جهان
بر وجودت استقامت می کنیم
ما خلیج فارس نامت می کنیم  

********************
شاعر : کامران صالحی

طبقه بندی: تاریخ، گردشگری، شعر و موسیقی ، جغرافیا،
[ دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ] [ 07:11 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]
خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند             
به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند
سر عقیده خود پاى فشارند چو کوه
بسان کاه زهر باد جابجا نشوند

             


 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                       
طبقه بندی: خانواده، تاریخ، دینی، شعر و موسیقی ،
[ شنبه 8 اردیبهشت 1397 ] [ 08:33 ق.ظ ] [ بانو آیتی ]

موسم شادی و شور است پنجم شعبان رسیده                                                                                                                                                                                                                            

ازسوی خالق یكتا مظهر یزدان رسیده                                                                                                                                                                   

نور سرور آمد امشب   نجل احمد آمد امشب                                                                                                                                                                                                      

چارمین نور ولایت.  چون محمّد آمد امشب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          آپلود عکس                                                                                                                                                                         
طبقه بندی: تاریخ، گردشگری، دینی، شعر و موسیقی ،
[ یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ بانو آیتی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 61 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فال حافظ


وبلاگ اشعار کامل شاعران

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد حباب و قلب


// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);