حکایت و شعر پند آموز
این نکته نوشته ایم بر دفتر عشق ، سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست  
لینک های مفید
 فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

         از جور روزگار، ندارم شکایتی             این گرگ را به ، قیمت یوسف خریده ام

         برروی ناز بالش گل ، تکیه می کند     عاشق به شوخ چشمی شبنم، ندیده ام                                                                      صائب تبریزی


[ یکشنبه 26 آبان 1392 ] [ 08:41 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                    چون گل ز ساده لوحی ، در خواب ناز بودیم     

                اشک وداع شبنم ، بیدار کرد ما را

                                   صائب تبریزی

[ یکشنبه 26 آبان 1392 ] [ 08:32 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]


              آری تمام هیمنه ذوالفقار از اوست
              از کربلا بپرس علمدار زینب است


       
         فرتور ‏محسنی محمدرضا‏.

[ جمعه 24 آبان 1392 ] [ 07:06 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

هر وقت سیــلی خــوردی بگو ؛ یا زهـــــــرا
هر وقت دستت را بستنـد بگو ؛ یا علــــــی
هر وقت بی یـــاور شــدی بگو ؛ یا حســــن
هر وقت آب خـــــــــــوردی بگو ؛ یا حسیـــن
هر وقت شرمنــده شـدی بگو ؛ یا عبـــــاس
وای ، اگر تشنه شدی آب نخوردی ، بی یاور شدی ،
دستت را بستند ، سیلی خوردی ، شرمنده شدی
بگو ؛امــــــــان از دل زینـــــــب

[ جمعه 24 آبان 1392 ] [ 07:00 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                                   سر بر آورده ز هر سو اشقیا
                     سر به کف بنهاده ام داد از فراق

                     از تن بی سر چه تر سانی مرا ؟
                     من قلندر زاده ام داد از فراق

                    جستم و کمتر بدیدم مرد راه
                     از رمق افتاده ام داد از فراق

                     بیقراری شد سبب تا راز دل
                     بر شما بگشاده ام داد از فراق

                      شعر : درویش سید خلیل عالی نژاد

[ چهارشنبه 22 آبان 1392 ] [ 06:33 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

حسین جانم  ، ای حسین جانم ، حسین جانم ، ای حسین جانم

خوش آن روزی کین قفس شکنم ، استخوان تن پر هوس شکنم

به پرواز آید کبوتر دل ، درهوای حسین ، ای خدای من

به جان داغی ، زان گلو دارم ، به دل عمری، آرز
و دارم

ببرد نای مرا دشمن ، همچو نای حسین ، ای خدای من

چو در دل دارم تمنای ، کربلای حسین ، ای خدای من

نصیبم کن بوسه برحرم با صفای حسین ، ای خدای من

سرشتی چون ، مهر او در دل ، به دیدارش ، دل بود مایل

بهشتت باشد جهنم من ، بی لقای حسین ، ای خدای من

حسین جانم  ، ای حسین جانم ، حسین جانم ، ای حسین جانم

با مداحی شهید سید جواد ذاکر

                            
 
                     

[ دوشنبه 20 آبان 1392 ] [ 08:49 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺏ       ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻂ ﺁﺏ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺟﻨﻮﻥ    ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻂ ﺧﻮﻥ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﺯ ﻣﯽ   ﺭﺍﺱ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﯼ ﻧﯽ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺍﯼ ﺑﯽ ﻧﻮﺍ               ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﯽ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ        ﺗﯿﺮ ﮐﯿﻦ ﺣﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﻭﺧﺘﻪ
  ﮐﺮﺑﻼ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻋﺸﻘﯽﺑﯽﺩﻏﻞ  ﺳﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﺱ ﻧﯿﺰﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﺸﻖ      ﭘﺎﯼ ﺑﺮ ﺧﺎﺭ ﻣﻐﯿﻼﻥ ﺗﺎ ﺩﻣﺸﻖ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﯼ ﺩﺭ ﻃﺸﺖ ﺯﺭ      ﺁﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺣﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺯ ﺑﺮ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﺑﯽ ﻓﺪﮎ     ﭘﺎﯼ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﮏ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺯﯾﻦ          ﺑﺎ ﺗﻦ ﭘﺮ ﺗﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﺷﯿﺪ      ﺍﺭﺑﺎ ﺍﺭﺑﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﯾﺰﯾﺪ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﯼ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ       ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺮﯼ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮ ﺟﺪﺍ        ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺪﯾﺪﻥ ﺟﺰ ﺧﺪﺍ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﺒﺎﺏ      ﭘﯿﮑﺮﯼ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺷﺮﻭﺭ        ﺭﺍﺱ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺪﺭ ﺗﻨﻮﺭ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭ       ﺁﺏ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎﺑﮑﺎﺭ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺑﺰﻡ ﺷﺎﻡ        ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ          ﺭﮒ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻮﺳﻪ ﮔﺎﻩ
  ﺿﺮﺏ ﺳﯿﻠﯽ،ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﻠﯽ،ﭼﺸﻢﺯﺍﺭ  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﺭ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻔﺎ         ﺷﺎﻩ ﺩﯾﻦ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺍﺯ ﻗﻔﺎ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ          ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺸﻨﯿﺪﻥ ﺯ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽ ﺣﯿﺎ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ          ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺭﯾﺪﻥ ﺑﺮ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ
  ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯽ ﺳﺮ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ     ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﭘﺎﯼ ﻧﯽ ، ﺯﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ       ﻧﺰﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﯼ ، ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺕ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽﮐﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ،ﺩﺳﺖﺷﻮ    ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺳﯿﺮﺍﺏ ﮐﻦ ، ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﻮ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﺍ ﭘﺎ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻏﻢ       ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘﻢ
  ﮐﺮﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻏﺎﺭﺗﮕﺮﯼ         ﻏﺎﺭﺕ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﯼ
  ﮐﺎﻑ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﯼ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ      ﺭﺍﺀ ﺭﺩ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﻧﯿﺰﻩ ﻫﺎ
  ﺑﺎﺀ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﻨﮓ ﺟﻔﺎ          ﻻﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺟﺪﺍ
  ﺁ،ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻩ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﺳﺖ      ﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻢ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ


                                                 یاحسین ، یا عباس  

   

[ دوشنبه 20 آبان 1392 ] [ 08:15 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                      جزء کدام دسته ایم

                   سخن آیت الله مجتهدی[ دوشنبه 20 آبان 1392 ] [ 06:04 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

تاجیکستان فرزندی که از مادر (ایران) جدا شد .


چکامه ای از گلرخسار صَفی‌ اِوا شاعر تاجیكستان درباره ایران

ایران عزیز من

از باختر و سغدم ، از وُست ام و از زندم ،

 رُخّـان بدخشانم، وُلکان دماوندم

من هجرم و من وصلم ،

من نسخه نی ام ، اصلم

فرهنگ شرر دارم ، خون رگ و پیوندم

یک ذره ز خورشیدم

یک غنچه ز امیدم

یک نوده ز ده بیدم

یک حلقه ز دربندم

 از میهن گلنارم ، از گلخن گلخارم

ایران عزیز من!

ای جان عزیز من

ای میهن سبز مهر،

 ای شهرگ نبض شعر

ای دور به جان نزدیک،

ای نور دل و دیده

ایران عزیز من!

ای جان عزیز من

قانون تو انشا کرد، قانون سعادت را

جمشید تو بینا کرد، کاخ فرّ ملت را

تیر نظر آرش، در سینه نهان دارم

شهنا مه عالم ساز، از فضل کیان دارم

ما را به دل تنگت، ای یار به هم آور،

 صد بار تو را میرم، یکبار به هم آور

بر گلشن گلخندت ، بر فرق دماوندت

 گلخار نمی زیبد، گلنار به هم آور

پیوند نیاکانی،

 پیوند دل و جانی

 ایران عزیز من

 ای جان عزیز من
چکامه ای از گلرخسار صَفی‌ اِوا شاعر تاجیكستان درباره ایران


ایران عزیز من


از باختر و سغدم ، از وُست ام و از زندم ، رُخّـان بدخشانم، وُلکان دماوندم

من هجرم و من وصلم ، من نسخه نی ام ، اصلم

فرهنگ شرر دارم ، خون رگ و پیوندم/ یک ذره ز خورشیدم

یک غنچه ز امیدم/ یک نوده ز ده بیدم

یک حلقه ز دربندم/ از میهن گلنارم ، از گلخن گلخارم

ایران عزیز من! ای جان عزیز من

ای میهن سبز مهر، ای شهرگ نبض شعر

ای دور به جان نزدیک، ای نور دل و دیده

ایران عزیز من! ای جان عزیز من

قانون تو انشا کرد، قانون سعادت را / جمشید تو بینا کرد، کاخ فرّ ملت را

تیر نظر آرش، در سینه نهان دارم/ شهنا مه عالم ساز، از فضل کیان دارم

ما را به دل تنگت، ای یار به هم آور، صد بار تو را میرم، یکبار به هم آور

بر گلشن گلخندت ، بر فرق دماوندت / گلخار نمی زیبد، گلنار به هم آور

پیوند نیاکانی، پیوند دل و جانی / ایران عزیز من/ ای جان عزیز من

با تشکر از این خانم شاعر (تاجیک ) ایران دوست[ چهارشنبه 15 آبان 1392 ] [ 07:06 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
        

               امروز آغاز محرم سال 1435 قمری .

            یک سال به عاشورای حسین افزوده شد . بگو یا حسین

               بهشت قشنگ و دلرباست......وعد ه گه اهل ولاست

               اما بهشت هر بهشت ........شش گوشه کربُ بلاست
              ------------------------------------------------------
               آبروی حسین به کهکشان می ارزد

               یک موی حسین بر دو جهان می ارزد
             ---------------------------------------
              گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست

              گفتا که حسین بیش از آن می ارزد
            ----------------------------------------
             شعر برگرفته از وبلاگ یک دوست

[ سه شنبه 14 آبان 1392 ] [ 07:44 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

چکامه : منصور تهرانی
خواننده : جمشید جم

یار دبستانی من، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد، مرده دلهای آدماش

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه؟

یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما
 

                                             


                                                        یار دبستانی من

[ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 07:48 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                   قلم بتراشم از هر استخوانم
                   مُرَکب گیرم از خون رگانم

                   بگیرم کاغذی از پرده‌ی دل
                   نویسم بهر «یار» مهربانم

                   باباطاهر عریان

[ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 07:30 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
مکاشفه ی عجیب علامه(ره)
خرجی علامه طباطبایی از تبریز میرسیده(ظاهرا ارث پدری )
خودشان نقل کردند : یکبار خرجی به تاخیر افتاد و من در فشار بودم ،
در منزل نشسته بودم و دستم را روی پیشانی و روی کُرسی خوابم برد ،،
دیدم زنگ خانه را میزنند، درب را باز کردم شخصی دستار به سر بود و گفت :
چرا فکر میکنی ؟ فردا صبح خرجی شما میرسد .. علامه فرمودن بیدار شدم و
رفتم دیدم کسی جلوی در نیست و فهمیدم مکاشفه
بوده ؛ فردا صبح خرجیشان رسیده بود.
ایشان در ادامه فرمودن ، 18 سال از این قضیه گذشت و من به تبریز رفتم ،،
 شهرداری قبرستانی را خراب میکرد و میخواست دانشگاه بسازد ،
به یک قبر با سنگ عجیب و غریب برخورده بودند و
گفته بودند شما بیا و ببین این قبر را میشناسی ؟!
علامه گفتند : رفتم قبر را دیدم و #اسم صاحب قبر را شناختم و
یاد مکاشفه خودم افتادم همین شخص در مکاشفه به من مژده داده بود
و قبر متعلق به 400 سال پیش بوده !!

[ یکشنبه 12 آبان 1392 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
            
             خنده‌ها بر لب من بود و کس آگاه نشد
             زین همه درد خموشانه،که بر جان منست
                           مهدی سهیلی

[ جمعه 10 آبان 1392 ] [ 10:41 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

             هرگاه زمانه مرا از همنشینانم دور کند،
             تنهایی را شِکوِه نخواهم کرد.
             چرا که شوق دیدار یاران،همیشه همراه من است
             و غمِ نبودنشان همنشینم!

                                   شیخ بهایی

[ جمعه 10 آبان 1392 ] [ 10:35 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 35 :: ... 11 12 13 14 15 16 17 ...

درباره وبلاگ<


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فال حافظ


وبلاگ اشعار کامل شاعران

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان