حکایت و شعر پند آموز
این نکته نوشته ایم بر دفتر عشق ، سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست  
لینک های مفید
 فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
                   
                                    
                          مادر

                         تاج از فرق فلک برداشتن

                        جاودان آن تاج بر سرداشتن

                        در بهشت آرزو ره یافتن
   
                        هر نفس شهدی به ساغر داشتن

                        روز در انواع نعمت ها و ناز

                        شب بتی چون ماه در بر داشتن

                        صبح از بام جهان چون آفتاب

                        روی گیتی را منور داشتن

                        شامگه چون ماه رویا آفرین

                        ناز بر افلاک اختر داشتن

                        چون صبا در مزرع سبز فلک

                        بال در بال کبوتر داشتن

                        حشمت و جاه سلیمانی یافتن

                        شوکت و فر سکندر داشتن

                        تا ابد در اوج قدرت زیستن

                        ملک هستی را مسخر داشتن

                        برتو ارزانی که ما را خوش تر است

                        لذت یک لحظه "مادر" داشتن
                             فریدون مشیری

                                


[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                  
              من و تو آن دو خطیم، آری                   موازیان به ناچاری
                 که هر دو باورمان ز آغاز                       به یکدگر نرسیدن بود...!

                                                  حسین منزوی


              ===================================================


             ====================================================


[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 11:00 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
                             
                             
                             به راهت ادامه بده

                     اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند
                     سنگ پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی .

                                     لارنس استرن

[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 10:52 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                                            
                      اینکه مردم نشناسند ترا غربت نیست 

                     غربت آن است که یاران ببرندت از یاد

                                فاضل نظری


                                                   


[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 10:15 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

مامان! یه سوال بپرسم؟

زن کتابچه سفید را بست. آن را روی میز گذاشت : بپرس عزیزم .

 مامان خدا زرده ؟!!

زن سر جلو برد: چطور؟!

 آخه امروز نسرین سر کلاس می گفت خدا زرده !

خوب تو بهش چی گفتی؟

خوب، من بهش گفتم خدا زرد نیست. سفیده !!!

مکثی کرد: مامان، خدا سفیده؟ مگه نه؟

زن، چشم بست و سعی کرد آنچه دخترش پرسیده بود در ذهن مجسم کند.

اما، هجوم رنگ های مختلف به او اجازه نداد...

چشم باز کرد و گفت: نمی دونم دخترم. تو چطور فهمیدی سفیده؟

دخترک چشم روی هم گذاشت. دستانش را در هم قلاب کرد و لبخند زنان گفت:


 آخه هر وقت تو سیاهی به خدا فکر می کنم، یه نقطه سفید پیدا میشه...

زن به چشمان بی فروغ و نابینای دخترک نگاه کرد و دوباره چشم بر هم نهاد

وبی اختیار قطره ای اشک از گوشه چشمانش ...


"مهم تر از آموختن اعداد به بچه ها این است که به آنها ارزشها را آموزش دهید...[ یکشنبه 10 شهریور 1392 ] [ 07:53 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

ایران سقوط کرد آذربایجان سقوط نکرد.
آذربایجان سقوط کرد تبریز سقوط نکرد.
تبریز سقوط کرد ، 4 محله از 29 محله های تبریز سقوط نکرد.

3 محله ی سقوط نکرده سقوط کردند ، محله ی امیر خیز سقوط نکرد.
محله ی امیر خیز سقوط کرد ، خانه ی مشروطیت سقوط نکرد.
خانه ی مشروطیت سقوط کرد ، اتاق فرماندهی سقوط نکرد.
اتاق فرماندهی سقوط کرد ، ستار خان ایستاده بود.
ستار خان تنها بود.

ستار خان ایستاد ، اتاق فرماندهی به پا خاست.
اتاق فرماندهی به پا خاست ، خانه ی مشروطیت به پا خاست.
خانه ی مشروطیت به پا خاست ، محله ی امیر خیز به پا خاست.
محله ی امیر خیز به پا خاست ،4 محله به پا خاست.
4 محله به پا خاست ، تبریز به پا خاست.
تبریز به پا خاست ، آذربایجان به پا خاست.
آذربایجان به پا خاست ، ایران به پا خاست.

زمانی که ستار خان در تبریز قیام مشروطه خواهی را آغاز کرد مجلس در
تهران تاسیس شد. محمد علی شاه با توجه به پشتیبانی روس ها خاطر نشان
کرد که این مجلس کاربردی نیست و من تنها قدرت تصمیم گیری در کشور
هستم. برای سرکوب ستارخان 40000 سرباز به تبریز فرستاد.
کسی در تهران از مشروطیت در این زمان دفاع نکرد و حتا کوچک ترین
مقاومتی. ایران در برابر فرستادن این قشون برای سرکوبی مشروطه
خواهان سکوت اختیار کرد.

در آن زمان افکار عمومی بر این تصور بود که ستارخان توان مقابله با
این لشگر را ندارد و به تبع آن همگی روشنفکران موج سوار از
پشتیبانی مشروطیت دست کشیدند.
آذربایجان تنها ماند.
آذربایجان سقوط کرد.
تبریز تنها ماند.
از تبریز 29 محله ، 25 محله با نصب پرچم های سپید امان خواستند.
4 محله تنها ماند.
3 محله غیر از محله ی امیر خیز با نصب پرچم سپید امان خواستند.
محله ی امیر خیز تنها ماند.
همگی بر این باور بودند که ستارخان و مشروطیت توان مقابله ندارد.
محله ی امیرخیز نیز پرچم سپید زد.
خانه مشروطیت تنها ماند.
فرماندهان به فکر تسلیم افتادند.
ستارخان تنها ماند.

ستارخان به کوچه می رود و پرچم های سپید را می بیند چند پرچم
را می شکند و نطقی می کند.
اهالی محل شرمگین می شوند در برابر سردارشان.
محله به محله پرچم ها توسط خود اهالی شکسته می شود.
تبریز آماده مبارزه با استبداد است.
خبر به شهرهای آذربایجان می رسد کمک به ستارخان می رسد.
و ...............
در این نبردها کشتار به قدری بود که حتا چندین خانواده دلاوران
آذربایجان، نسل شان از روزگار محو شد.
حتا یک کودک از آنها نماند.
ولی چیزی که مانده است:
ماندگاری نام شان در تاریخ و قلب ها و رگ هاست.


«هفته نامه اولدوز، سال پنجم، شماره 247»

               درود بر ستار خان


[ جمعه 8 شهریور 1392 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
            
                                «نام دوستی بهرام»

                              هر كه را فَرّهی است با ناما
                              كی دهد تن به ننگ دشناما؟
                              زندگی گر قرین بود با ننگ
                              مردن از آن بِه است با ناما
                              در جهان، به زسرفرازی نیست
                              كآدمی راست برترین كاما
                              كامرانی و نامداری را
                              در هم‌ آمیز و خوش بزن جاما
                              نام و حیثیّت و شرف باشد
                              فخرِ مردِ خجسته فرجاما
                              در ره پاس فرّ و نام و نشان
                              آفرین بر روان بهراما
                              پور گودرز، آن دلاور یل
                              آن به كوپال و یال چون ساما
                              پهلوانی غیور و نام‌ پرست
                              همّتش همچو غیرتش تاما
                              جنگ را با یلان تورانی
                              بود همچو دمنده ضرغاما
                              در نبردی خروشناک چو رعد
                              برق تیغش سفیر سرساما
                              با شهامت به بوم و بر پرداخت
                              آنچه بودش به عهده از واما
                              دید گم كرده تازیانه ی خویش
                              كه بر او نقش كرده بُد ناما
                              پس بر آشفت و خواست برگشتن
                              سوی آن عرصه، نابهنگاما
                              تا مبادا به چنگ خصم افتد
                              دست فرسوده‌ اش در ایّاما
                              تا نیابد ز ریشخند آزار
                              تا نتازد به جانش آلاما
                              نشكند تا غرور سربازیش
                              در بر خصم و نزد اقواما
                              جانب پهنه عزمِ رفتن كرد
                              ناگزیر از فشار اوهاما
                              منع كردندش از چنین آهنگ
                              پهلوانان و جمله ارحاما
                              كه: «روا نیست جان ز كف دادن
                              در چنین رزمگاه خون‌فاما
                              این شجاعت، شجاعتی عبث است
                              وین دلیری، دلیری خاما»
                              گفت: «باری چه‌ سان توانم دید
                              نام من پایخَستِ اقداما
                              بانگ لاقیدی ام فتد در شهر
                              همچو طشت فتاده از باما»
                              شد سوی رزمگاه در دل شب
                              زد پی جستجو بسی گاما
                              یافت پس تازیانه را و نماند
                              در طلب نامراد و دُژكاما
                              ناگه از خیل دشمنان، جمعی
                              بر سرش ریختند پدراما
                              سخت جنگید تا دمی كه درست
                              خیر و شر گشت در هم ادغاما
                              وندر آویزش تژاوِ پلید
                              كشته شد پهلوان سرانجاما
                              در ره پاس نام خود جان داد
                             پهلوانی ستوده‌ انداما
                             رو بخوان شرح آن به شهنامه
                             نام خوش جو، ز بام تا شاما
                             گشت اسطوره پهلوان بهرام
                             آن كه شد پیک نیک پیغاما
                             گر نه داناپسند بُد كاری
                             كز جوانی گرفت الهاما

                                        ادیب برومند


[ جمعه 8 شهریور 1392 ] [ 01:21 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

این نقشه تاریخی متعلق به جغرافی دان برجسته قرن چهارم هجری ،

ابن حوقل است و متعلق به 1000 سال پیش...


نقشه اران و آذربایجان و البته رود ارس....رودی که در ادبیات ا
یرانی

جایگاهی پر رنگ دارد و نماد جدایی شمال ارس از ایران است.

جدایی تلخی که پس از تحمیل قرار داد ترکمان چای و در 1828


بر دل ایران تحمیل شد و خواهران و برادران را از هم جدا کرد.

داغ ارس بر دل ما زنده است و شاید زیبا ترین تمثل این جدایی تلخ ،

شعر زیبای روان شاد استاد یحیی شیدا ،ادیب و شاعر تبریزی باشد...

نه شمالی ،نه جنوبی آت بو چرکین سوزلری....

ملک ایراندیر تماما دنیایا اعلام ایله !

______________________

آی آراز سرودهای از استاد یحیی شیدا

آی آراز بیر دالغا وور ، دریا کیمی توفان ائله

ظالمین ییخ قصرینی،اوز باشینا ویران ائله

ای ارس موجی بزن ، همچون دریا توفان نما

کاخ ظالم را بیفکن،بر سرش ویران نما

زوره محکوم ائیله ییب ،ایندی طبیعت بیزلری

زور دئیه ن جلاد ایله ، بیزلر آرا دیوان ائله

طبیعت ما را با زور محکوم کرده است

جلاد زورگو را محاکمه کن

بیر هجوم ایله داغیت شیطانلارین کاشانه سین

او فسادوفتنه قصرین خاک له یکسان ائله

با یک هجوم کاشانه شیاطین رو ویران کن

قصر فتنه و فساد را با خاک یکسان نما

وئرمه امکان بوندان آرتیق هر شرفسیز انسانا

آز بویولسوز کسلری دل مولکونه سلطان ائله

بیش از این به هر انسان بی شرافتی امکان مده

این افراد بی طریقت را کم بر ملک دل سلطان نما

سو ده ییل سندن آخان ، قانه دؤنن گؤز یاشی دیر

بو اسف احوالی گؤر ، توفان قوپار عصیان ائله

آنچه که ازتوسرازیر است،آب نیست بل اشکی است که به خون تبدیلشده

این احوال تاسف بار را ببین و عصیان کن

بیر - بیرندن سن بو قان قارداشلارین سالدین اوزاق

گل بو سرگردانلارین هر موشکولون آسان ائله

برادران هم خون را از هم جدا کردی

بیا و دشواری های این سرگردان ها را آسان کن

بیر قیلیش تک اورتادان کسدین محبت رشته سین

آز بو میداندا شرارت مرکبین جولان ائله

چون شمشیری رشته محبت را از وسط پاره کردی

کم در این میدان مرکب شرارت را جولان بده

قاضی اول ، انصافه گل ، حکم زمان وئر تازه دن

غصب اولان تورپاقلاری وابسته ی ایران ائله

قاضی باش ، انصاف کن ، دوباره حکم بده

سرزمین های غصب شده را وابسته ی ایران نما

کؤکلمه هجران سازین ، دل سوزونو آرتیرما چوخ

وصلدن سال صحبتی گل چاره ی هجران ائله

ساز هجران را کوک مکن ، بر سوز دل میفزای

از وصل سخن بگو،بیا و هجران را چاره کن

قارداشی قارداشا چاتدیر ، جانی هجراندان قوتار

بو آغیر بیر خسته لیک دیر ، خسته یه درمان ائله

برادر را به برادر برسان و جان را از هجران برهان

این ناخوشی سختی است ، درمانش نما

نه ”شمالی“ نه ”جنوبی“؟ آت بو چرکین سؤزلری

مولک ایراندیر تماماً،دونیایا اعلان ائله

چه شمالی؟چه جنوبی؟ این سخنان چرکین را به دور بینداز

به جهانیان بگو همگی سرزمین ایران است

فتحعلیشاه ائیله دی فاحش خیانت ایرانا

سنده خدمت گوستریب ، نقصانلاری جبران ائله

فتحعلی شاه خیانت بزرگی به ایران کرد

تو خدمت بکن و نقصان ها را جبران نما

تورکمن چای پیمانی بیر ننگ دیر تاریخ ده

عرضه سیز شاهین ایشین دونیالره اعلان ائله

قرار داد ترکمن چای ننگی در تاریخ است

اقدام شاهین بی لیاقت را به دنیا اعلام نما

کئچدی اون یئدی شهر روسیه نین چنگالینا

بوجنایاتی گتیر یاده ،بوگون عنوان ائله

هفده شهرزیر چنگال روسیه قرار گرفت

این جنایات ها را به یاد بیاور ، و امروز آن ها را عنوان کن

گولستان پیمانی دا سیندیردی ایرانین بئلین

بو ایشه باعث لره ،یارب اؤزون دیوان ائله

قرارداد گلستان کمر ایران را شکست

خداوندا ! مسببین این کار را محاکمه کن

گل گتیر بو ملته آزاده لیک فرمانینی

ملک ایرانی صفاده روضه ی رضوان ائله

بیا و براین ملت فرمان آزادگی بیاور

سرزمین ایران را روضه ی رضوان نما

تهمت و تحقیر اوخو هر سمتیدن یاغماقدادیر

سینه وی بیر داغ کیمی بو اوخلارا قالخان ائله

تیر تهمت و تحقیر از هر سمتی در حال باریدن است

سینه ات را همچون کوهی در برابر این تیرها سپر کن

یا اؤزون چک بیر کناره ،غصب اولان مرزی گؤتور

یا ایکی روحو سازاشدیر،دل لری شادان ائله

یا خودت را کنار بکش و مرز غصب شده را از میان بردار

یا دو روح را آشتی بده و دلها را شادمان کن

”شیدا“نین دائیم فراق یاردن آغلار گؤزو

گؤستر او شوخون جمالین ، گول کیمی خندان ائله

شیدا همواره از فراق یار چشمش اشکبار است

جمال دلبر را بنما همچو گل خندانش کن.


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

وای وطنم که در ننگین پیمان ترکمن چای رفت

                               

[ جمعه 8 شهریور 1392 ] [ 12:37 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
 

کار ما نیست شنا سا یی راز گل سرخ . کار ما شاید این با شد که

در افسون گل سرخ شنا ور با شیم .

                                              سهراب سپهری

                                  

 ..........................................................
 
    چه کسی بود مرا صدا کرد

                              کفش هایم کو ؟  

                سهراب سپهری

                    

.......................................................................

 

     کفش کودکی که جیک جیک میکند .

    کفش عروس و داماد .

    کفش فردی مسن که کج شده .

    کفش ورزشکار قهرمان .

    کفش یک معلول .

    کفش کارگر زحمت کش.

    کفش شاهزاده .

    کفش یک جانی .

    کفش سیندرلا.

   کفشی که دهن باز کرده .

   کفش دوشیزه تالبوت .

   کفش سبزاتاق عمل .

   کفش نا پلئون که بالای قبرش آو یزان است .

   ووووو

   کفش تاریخ که گام به گام تاریخ را می پیماید، تا به مقصد برسد .

  و چه کفش گرانبها یی است کفش تاریخ .

                                    

.....................................................................

    اگر فردوسی بجای نوشتن پسته می خورد چه می شد ؟

    پسته خورده می شد و پوسته سوخته . اما

    من از کجا داستان ظلم ضحاک ، پهلوانی رستم ، در آتش سوختن

    سیاوش ، عدل نوشیروان وتولد محمد(ص) را به این زیبایی

    می آموختم .

                              

.....................................................................................


[ پنجشنبه 7 شهریور 1392 ] [ 08:50 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                              
                            بنویسید به دیوار سکوت
                            عشق سرمایه هر انسان است

                            بنشانید به لب، حرف قشنگ
                            حرف بد وسوسه شیطان است

                            و بدانید که فردا دیر است
                            و اگر غصه بیاید امروز
                            تا همیشه دلتان درگیر است

                             پس بسازید رهی را که کنون
                             تا ابد سوی صداقت برود

                             و بکارید به هر خانه گلی
                             که فقط بوی محبت بدهد!

                              سیّد حسن نیّرزاده نوری

[ پنجشنبه 7 شهریور 1392 ] [ 08:46 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                 
                            نامه عاشقانه عهد قاجار همراه با یک سکه .         

 
                         خدمت حضور محترم علیه عالیه خانم گلپر  


                     بنویس دلا به روی کاغذ


                     بفرست به آن نگار کاغذ


                     نه سیم و نه زر نیاز داری


                    گلپر تو به جهان چکار داری

 حاجی همه چیز دارد ، حاجی متمول است ، حاجی تو را دوست دارد ،

 تو حاجی رو دوست داری .

حاجی ملک دارد ، کاروانسرا  دارد ، حاجی باغ دارد ، حاجی خوشگل است .

 36 دندان پهلوی همدیگر دارد . تمام جا ، بجاست . وقت آب خوردن گلویش معلوم است

 اگر به حاجی مایلی مادر منوچهر را طلاق میدهم .

آن کاغذی که قبلا فرستاده بودم چرا جواب ندادی ؟

این نامه
همراه با یک سکه متعلق به سال 1319هجری قمری که آرم شیر خورشید دارد
 
در یک دست لباس عهد قاجار پیدا شده است .    

                                            

                                    

[ پنجشنبه 7 شهریور 1392 ] [ 08:02 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                 ﺷﯿـﺮی با ﺭﻓﻘـﺎﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ چیز می خوردن

              ﻭ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﺪند . . .

             ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﯿﺮﻩ نگاهی ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭ

             ﻣﯿﮕﻪ :  ﺁُﻩ ﺍُﻩ ﺳﺎﻋﺖ 11 شب ﺷﺪﻩ ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻡ 


             ﺧﺎﻧﻢﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ

             ﮔﺎﻭﻩ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : " ﺯﻥ ذلیل رو ﻧﯿﮕﺎ کن .

             ﺍﺩﻋﺎﺗﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ .

             ﺷﯿﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :

             ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺷﯿـــﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﻪ ،

             ﻧﻪ ﯾـﻪ ﮔﺎﻭﯼ مث ﺗــﻮ .

                           

[ چهارشنبه 6 شهریور 1392 ] [ 06:24 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
  در ایل و قبیله ( ترک ، لر ، کرد ،بلوچ ، عرب ، ترکمن .....  )

وقتی جنگ و در گیری می شد . افرادی باقی می مانند که

تفنگ افتاده را بردارند و ایل را جمع و جور کنند و نگذارند که

 ایل متلاشی شود .

و برای دشمن این چنین می خواندند
:

 
                                              
                                                      گـرگــها خوب بداننــد درایـن ایـل غریــب

                                          گر پدر مرد تفنـگ پـدری هست هنوز

                                          گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند

                                          توی گهواره چوبی پسری هست هنوز

                                          آب اگر نیست نترسید که در قافله مـان

                                          دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

                                                               

[ چهارشنبه 6 شهریور 1392 ] [ 04:42 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
                                                            

         می گویند : شخصی برای دزدی به خانه ایی زده بود که صاحبخانه بیدار می شود

         وفریاد میزند آهای دزد ، آهای دزد ! دزد نابكار كه وضعیت را قرمز می بیند از


          دیوار خانه به كوچه می پرد و پا به فرار می گذارد .دیری نمی پاید كه جمع زیادی


         از خانه های خود بیرون می آیند و آهای دزد ، آهای دزد گویان او را تعقیب می كنند.....


         دزد آگاه در پیچ كوچه دستارش را عوض می كند و خود به جمع تعقیب كنندگان می پیوندد


         وبا آنها فریاد آهای دزد ، آهای دزد را تكرار می كند...!


         ببین چه آسان می شود ....................ما این جور نباشیم .

 


[ چهارشنبه 6 شهریور 1392 ] [ 11:12 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                    فردی در کنار سجاده اش سرگرم راز و نیاز با پروردگار خود بود

               مجنون از روی سجاده اش عبور کرد

               مرد نمازش را شکست و گفت:

               من در حال راز و نیاز با خدای خویش بودم

               چرا نیایشم را به هم ریختی؟

               مجنون با لبخند گفت:

               من که عاشق لیلی هستم تو را ندیدم !!!

               تو چگونه عاشق خدا هستی که مرا دیدی؟!!!


                                                      


[ چهارشنبه 6 شهریور 1392 ] [ 11:03 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 27 :: ... 11 12 13 14 15 16 17 ...

درباره وبلاگ<


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فال حافظ


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان