تبلیغات
حکایت و شعر پند آموز

حکایت و شعر پند آموز
این نکته نوشته ایم بر دفتر عشق ، سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست  
لینک های مفید
 فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

            از آجیل سفره ی عید
            چند پسته لال مانده است  

            آنها که لب گشودند ، خورده شدند
            آنها که لال مانده اند ، می شکنند

            دندانساز راست می گفت:

            پسته ی لال، سکوت دندان شکن است.

                         اکبر اکسیر

از آجیل سفره ی عید
چند پسته لال مانده است
آنها که لب گشودند خورده شدند
آنها که لال مانده اند می شکنند
دندانساز راست می گفت:
پسته ی لال، سکوت دندان شکن است.

 اکبر اکسیر

[ چهارشنبه 13 فروردین 1393 ] [ 08:54 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]


           زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید

           ورنه بر سنگ م
زارش آب پاشیدن چه سود


             


[ دوشنبه 11 فروردین 1393 ] [ 10:11 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
 
         زمانی که به دنیا آمدم، سیاه بودم
         زمانی که بزرگ می شوم، سیاهم
         زمانی که زیر آفتاب می روم، سیاهم
         زمانی که بیمارم، سیاهم
         زمانی که می میرم، سیاهم

          و تو

        زمانی که به دنیا می آیی، صورتی هستی
        زمانی که بزرگ می شوی، سفید هستی
        زمانی که بیمار می شوی، سبز هستی
        زمانی که زیر آفتاب می روی، سرخ هستی
        زمانی که سردت می شود، آبی هستی
        زمانی که می میری، بنفش هستی
        و تو جرات آنرا داری که به من بگویی
        رنگین پوست!!

        این شعر در سازمان ملل ، دنیا را لرزاند.
        این شعر کاندیدای شعر برگزیده سال ۲۰۰۵ شده است...
        یک کودک آفریقایی این شعر را سروده است.
        شعرش در سال ۲۰۰۵ در سازمان ملل خوانده شد.


[ دوشنبه 11 فروردین 1393 ] [ 09:35 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
      
                یاد دارم یک غروب سرد سرد
                می‌گذشت از کوچه‌مان یک دوره گرد

                دوره گردم دار قالی می‌خرم
                دسته دوم، جنس عالی می‌خرم

                گر نداری کوزه خالی می‌خرم
                کاسه و ظرف سفالی می‌خرم

                اشک در چشمان بابا حلقه بست
                عاقبت آهی زد و بغضش شکست

                اول سال است و نان در خانه نیست
                ای خدا شکرت، ولی این زندگی است؟

                سوختم، دیدم که بابا پیر بود
                خواهر کوچکترم دلگیر بود

                بوی نان تازه هوشم را ربود
                اتفاقا مادرم هم روزه بود

                خم شده آن قامت افراشته
                دست خوش رنگش ترک برداشته

                مشکل ما درد نان تنها نبود
                فکر می‌کردم خدا آنجا نبود

                باز آواز درشت دوره‌گرد
                پرده اندیشه‌ام را پاره کرد:

                دوره گردم دار قالی می‌خرم
                دسته دوم جنس عالی می‌خرم

                خواهرم بی روسری بیرون دوید
                آی آقا، سفره خالی می‌خری؟؟


[ یکشنبه 10 فروردین 1393 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                           مرد اگـر عـاشق شود عالم گـلستان می شود
                     زن اگـر عـاشق شود آخـر پـشـیمان می شود

                     مرد اگـر عـاشق شود از عـشق گـیرد آبـرو
                     زن اگـر عـاشق شود در عـیب می افتد فرو

                     مرد اگر عاشق شود در نغمه می افتد هزار
                     زن اگر عاشق شود بـرفـاب ریـزد در بـهار

                     مرد اگـر عاشق شود زرتـاج ماند بر سرش
                     زن اگـر عاشق شود از شـرم سوزد پیکرش

                     مرد اگر عاشق شود دنیا همی گردد بـهشت
                     زن اگر عاشق شود تابد چـو دیو بد سـرشت

                    زلفیه عطایی شاعر معاصر تاجیکستان

[ شنبه 9 فروردین 1393 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
                       حکایت مولانا
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺗﻬﯽ ﺩﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬﺭﺍﻧﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻗﻮﺕ ﻭ ﻏﺬﺍیی ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮﺩ. ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺩﻫﻘﺎﻥ
ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﻟﺒﺎسش ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻩ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﺎ
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺁﻧﻬﺎ
ﻓﺮﺝ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ :
ﺍﯼ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﺮﻩﻫﺎﯼ ﻧﺎﮔﺸﻮﺩﻩ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻩﺍﯼ ﺍﺯﮔﺮﻩﻫﺎﯼ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﯼ .
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﯽﺭﻓﺖ،
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻩﻫﺎﯼ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻨﺪﻡﻫﺎ
ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯼ ﯾﺎﺭ ﻋﺰﯾﺰ
ﮐﺎﯾﻦ ﮔﺮﻩ ﺑﮕﺸﺎﯼ ﻭ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰ؟
ﺁﻥ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﻧﯿﺎﺭﺳﺘﯽ ﮔﺸﻮﺩ
ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻩ ﺑﮕﺸﻮﺩﻧﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟


ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺪﻡﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ
ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﯾﺪ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﯿﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺯﺭ ﺭﯾﺨﺘﻪ
ﺍﺳﺖ! ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻀﻞ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﺠﺪﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﻮﺩ ...

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ :

ﺗﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ
ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﯿﻦ، ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻔﺘــﺎﺡ ﺭﺍﻩ ...[ جمعه 8 فروردین 1393 ] [ 08:57 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
                   
                   بگو یا زهرا
         
             گر یکّه باشی به نام آوری
             وگر مهر باشی به روشنگری

             اگر روزگاری تو را برنهند
             نگین حکومت بر انگشتری


             به رفعت اگر تا ثریا روی
             شوی برتر از زهره و مشتری

             گر افتد به پای تو خورشید بخت
             رسی بر فلک از بلند اختری

             گرت آرزوها برآید به کام
             دهندت بر اهل جهان سَروری

             دو صد حشمت آنچنانی تو را
             نیرزد به یک لحظه «بی مادری»


                  مهدی سهیلی


[ پنجشنبه 7 فروردین 1393 ] [ 08:14 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

                شبی که آوای نی تو شنیدم
         چو آهوی تشنه پی تو دویدم

         دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
         نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

         تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی!
         از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی

         من همه جا پی تو گشته ام
         از مه و مهر نشان گرفته ام

         بوی ترا ز گل شنیده ام
         دامن گل از آن گرفته ام

         تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی!
         از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی

         دل من سرگشته ی تو
         نفسم آغشته ی تو

         به باغ رویاها چو گلت بویم
         بر آب و آیینه چو مهت جویم

         تو ای پری کجایی؟

         در این شب یلدا ز پی ات پویم
         به خواب و بیداری سخنت گویم

         تو ای پری کجایی ؟

        مه و ستاره درد من می داند
        که همچو من پی تو سرگردانند

         شبی کنار چشمه پیدا شو
         میان اشک من چو گل وا شو

         تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی!
         از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی

                    هوشنگ ابتهاج


[ دوشنبه 4 فروردین 1393 ] [ 08:01 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

[ جمعه 1 فروردین 1393 ] [ 08:12 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
         
            اینم برای شادی کودکان 
            یک گل، ده گل، صدها گل
            این‌جا، آن‌جا، هر جا گل
            دامن، دامن، فروردین
            می‌روید بر دل‌ها گل
            باغ و دره پُر گل شد
            کوه و دشت و صحرا گل
            لب‌ها را گل خندان کرد
            شد از شادی لب‌ها گل

یک گل، ده گل، صدها گل
این‌جا، آن‌جا، هر جا گل
دامن، دامن، فروردین
می‌روید بر دل‌ها گل
باغ و دره پُر گل شد
کوه و دشت و صحرا گل
لب‌ها را گل خندان کرد
شد از شادی لب‌ها گل

خواننده: سیمین قدیری
ترانه سرا: محمود کیانوش
موسیقی: فریبرز لاچینی

از اینجا گوش کنید:
https://soundcloud.com/koodaki-org/yekgol
-------------------------------
یادهای کودکی، شعرهای کودکان، نوشته های کودکی و تازه های کودکان
در
صفحه‌ی
@[144850672242848:274:ادبیات کودکان]

[ پنجشنبه 29 اسفند 1392 ] [ 08:52 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
             
                شب چارشنبه سوری ، بُته اُ وردم نَنِه جون

                پول بده بُته بخر ، ببر خونه ، آواز بخون

                قِر بده ، بِِِشگن بزن ، قدر سلامتی بدون
          
                ای بُته ، بُته  ، بُته ...ای بُته ، بُته ، بُته

                آجیل مشگل گشا ، مشگلتو  وا می کنه

                در دل مادر شوهر ، هر عروسی جا می کنه

                از کسی طلب داری ، امروز و فردا می کنه

                تلخی رو بکام تو ، شیرین چو حلوا می کنه

                ای بُته ، بُته ، بُته ....ای بُته ، بُته ، بُته

                شب چارشنبه سوری ، مادر اکبر و پوری

                از روی بُته ، می پرد .. آن هم ببین ، که چه جوری

                شوهر، مهری رو ، ببین ...  در خونه  قاشق می زنه

                میگه  زردیم مال تو ، سرخی تو مال منه

                آی بُته بُته بُته ....آی بُته ، بُته ، بُته[ چهارشنبه 28 اسفند 1392 ] [ 08:10 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

               گر در یمنی چو با منی ، پیش منی
 
               گر پیش منی ،چو بی منی ، در یمنی

              من با تو چنانم ای نگار یمنی!

             خود در غلطم که من توام یا ، تو منی؟!

              منسوب به ابوسعید ابوالخیر

[ چهارشنبه 28 اسفند 1392 ] [ 12:09 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
             آتــش افـروزید تـا سرما رَوَد
             دیو تــاریـکی ز شهر ما رَوَد

            «غصّه» بر آتش نـهید اســپند وار
            چهره بگشایید، می آیـد بـهــــــار

            جشن آتــش، بر تو آتش‌پاره شاد
            چهارشنبه سوریـت فرخنــــده باد ܓ✿

آتــش افـروزید تـا سرما رَوَد
دیو تــاریـکی ز شهر ما رَوَد

«غصّه» بر آتش نـهید اســپند وار
چهره بگشایید، می آیـد بـهــــــار

جشن آتــش، بر تو آتش‌پاره شاد
چهارشنبه سوریـت فرخنــــده باد ܓ✿

[ سه شنبه 27 اسفند 1392 ] [ 09:44 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
    
         آتش ، تمام سرخی خود را به ما ببخش
         آتش ، تمام زردی ما را ز ما بگیر

         سورت به چشم اهل نظر گرم و با شکوه
         در چشم تنگ و تیره‌ی نابخردان حقیر

         هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
         ای یادگار پاک نیاکان من نمیر

عزیزان چهارشنبه سوری‌تان بی‌خطر و شاد باد 
                                                                                      
[ سه شنبه 27 اسفند 1392 ] [ 09:29 ب.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]

این کشورها نوروز تعطیل هستند
_____________________

در ایران و آریانا(خراسان) نوروز آغاز سال جدید محسوب می‌شود.

اما غیر از ایران که تعطیلات رسمی و غیر رسمی نوروز در آن

بیشتر از هر کشور دیگری است کشورهای دیگری هم هستند

که نوروز هر چند در آنها آغاز سال نو نیست اما برای آن تعطیلی دارند.

سازمان ملل متحد در ۲۳ فوریه سال ۲۰۱۰(۴ اسفند ۸۸)

سرانجام ۲۱ مارس را به عنوان روز بین‌المللی نوروز در تقویم

خود ثبت کرد تا جشن سال نوی بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر در

دنیا به صورت رسمی جهانی شود. با قطعنامه سازمان ملل

همه کشورهای عضو این سازمان موظف شدن د که در

تقویم های رسمی شان روز۲۱ مارس را به عنوان نوروز ثبت کنند.

در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز،

جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد

توصیف شده‌است. در ایران و آریانا(خراسان) نوروز آغاز سال جدید

محسوب می‌شود. غیر از ایران که تعطیلات رسمی و غیر رسمی

نوروز در آن بیشتر از هر کشور دیگری است اما کشورهای دیگری

هم هستند که نوروز هر چند در آنها آغاز سال نو نیست اما برای آن

تعطیلات رسمی دارند.

آریانا(خراسان):

نوروز در آریانا(خراسان)، همچون ایران، آغاز سال نو بوده و

روز ۲۱ مارس در این کشور تعطیل است. در بلخ و مرکز آن

مزار شریف جشن نوروز با شکوه خاصی و معمولاً به مدت

دو هفته برگزار می‌شود. مردم در خراسان مراسم‌ها و

جشن‌های مختلفی مانند جشن گل سرخ برای سال نو دارند.

جشن گل سرخ (میله گل سرخ) یک جشن خاص است که

در مزار شریف در ۴۰ روز اول سال و به مناسبت روییدن

گل‌های سرخ برگزار می‌شود.در طول این ۴۰ روز مردم از

همه جا برای حضور در این جشن به مزار شریف می‌آیند.

جشن دهقان یکی دیگر از مراسم‌هایی است که در روز

اول سال با حضور مقام‌های بلندپایه دولتی برگزار می‌شود.

در خراسان مردم به جای هفت سین ،هفت میوه دارند.

هفت میوه چیزی شبیه به سالاد میوه است که از هفت نوع

میوه خشک (کشمش، سنجد، پسته، فندق، قیسی و گردو

یا آلو) مختلف تشکیل شده است.

آذربایجان:

در این کشور نوروز بزرگترین و باشکوه‌ترین جشن مردم به حساب

می‌آید. درجمهوری آذربایجان نوروز بر اساس تاریخ شمسی

جشن گرفته می‌شود. اگر سالی کبیسه باشد روز 22 مارس

به عنوان روز عید جشن گرفته می شود. در این کشور به صورت

رسمی همانند ایران از 29 اسفند تا 4 فروردین (20 مارس تا 24 مارس)

تعطیل است اما معمولاً دولت چند روز به این تعطیلات اضافه می‌کند.

ترکمنستان:

در مجموع ۴ روز از ۲۰ تا ۲۳ مارس در این کشور برای جشن نوروز

تعطیل است. در ترکمنستان طبق رسم قدیم و جدید دوبار در

سال جشن نو گرفته می‌شود. یکی از این جشن‌ها با استناد

به تقویم میلادی که به تایید سازمان ملل رسیده به عنوان

جشن بین‌المللی (سال نو) شناخته می‌شود و دیگری برگزاری

عید نوروز به نشانهٔ احیای دوبارهٔ آداب و رسوم دیرینه مردم

ترکمنستان است. مردم ترکمنستان دراین ایام با پختن غذاهای

معروف نوروزی مثل نوروز کجه، نوروز بامه، سمنی (سمنو) نوروز

را جشن می‌گیرند. مسابقات اسب دوانی، کشتی، پرش برای

گرفتن دستمال از بلندی، خروس جنگی، شاخ زنی میش ها

هم از مراسم نوروز در این کشور است.

تاجیکستان:

مانند ترکمستان در این کشور هم از ۲۰ تا ۲۳ مارس تعطیل است.

مردم تاجیکستان به ویژه بدخشانیان تاجیک در ایام عید نوروز خانه

را به اصطلاح پاک کرده و خانه تکانی می‌کنند. جشن نوروز برای

مردم تاجیکستان به عنوان رمز دوستی و زنده شدن کل موجودات

است و به نام خیدیر ایام یعنی جشن بزرگ معروف است. یکی از

غذاهای معروف تاجیکستان در نوروز باج است. در این غذا

کله پاچه گوسفند را با گندم می‌پزند.

قزاقستان:

مردم این کشور ۴ روز تعطیلی از ۲۱ تا ۲۴ مارس دارند. در شب سال

تحویل صاحبخانه دو شمع در بالای خانه‌اش که حسابی آن را تمیز کرده

روشن می‌کند. مردم قزاقستان اعتقاد دارند که تمیز بودن خانه در

آغاز سال نو باعث می‌شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند.

پختن غذایی به نام نوروز گوژه (کوژه = آش) که تهیه آن به معنی وداع

با زمستان و غذاهای زمستانی است و از هفت نوع ماده غذایی تهیه

می‌شود در این ایام جزو آیین و رسوم مردم این کشور است.

ازبکستان:

مردم این کشور برای نوروز یک روز تعطیلی در ۲۱ مارس دارند.

مراسم ویژه‌ای به مناسبت نوروز در ازبکستان برگزار می‌شود.

مردم این کشور در نوروز اگر رنجشی از هم دارند،یکدیگر را می‌بخشند.

مراسم ویژه نوروز با حضور مقام‌های ارشد دولتی در میدان پارک

مرکزی شهر تاشکند برگزار می‌شود.

آلبانی:

۲۲ مارس در این کشور برای برگزاری جشن ملی نوروز تعطیل است.

سلطان نوروز به عنوان یک جشن ملی هر ساله با شکوه برگزار

می شود. باشکوه ترین مراسم در تکیه اصلی بکتاشی‌ها در

تیراناست و صبح روز بیست و دوم مارس، مردم در باغ تکیه

جمع می شوند.

کوزوو:

در این کشور هم ۲۱ مارس تعطیل است و مانند آلبانی جشن

سلطان نوروز در این کشور برگزار می‌شود. در ابتدای این جشن

به احترام کشته‌شدگان جنگ کوزوو یک دقیقه سکوت می‌شود.

مناطق کردنشین عراق و ترکیه:

در منطقه خودمختار کردستان عراق روز ۲۱ مارس به صورت رسمی

تعطیل است اما این تعطیلی در مناطق دیگر غیر رسمی است.

کردهای عراق در نوروز رسم دارند که اگر کسی در طول سال

عزیزش را از دست داده باشد، در خانه خود می‌ماند و اقوام و

دوستانش برای به اصطلاح ابلاغ جای خالی عزیز از دست رفته‌اش ،

به دیدن وی می‌آیند.

دولت ترکیه در راستای اصلاحات برای ورود به اتحادیه اروپا از چند

سال پیش نوروز را به صورت رسمی پذیرفته است. در اساسنامه

جدید آموزش‌و پرورش ترکیه، عید نوروز به عنوان عید رسمی این

کشور پذیرفته شده و به مراکز آموزشی ابلاغ شده که جشن‌هایی

برای بزرگداشت این عید برگزار شود. در شهرهای جنوب شرقی

ترکیه مانند دیاربکر، اورفا، ماراش، و مرسین، نوروز مراسم

باشکوهی دارد.

برگرفته از سمرقند و بخارا

این کشورها نوروز تعطیل هستند
_____________________

در ایران و آریانا(خراسان) نوروز آغاز سال جدید محسوب می‌شود. .اما غیر از ایران که تعطیلات رسمی و غیر رسمی نوروز در آن بیشتر از هر کشور دیگری است کشورهای دیگری هم هستند که نوروز هر چند در آنها آغاز سال نو نیست اما برای آن تعطیلی دارند.

سازمان ملل متحد در ۲۳ فوریه سال ۲۰۱۰(۴ اسفند ۸۸) سرانجام ۲۱ مارس را به عنوان روز بین‌المللی نوروز در تقویم خود ثبت کرد تا جشن سال نوی بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر در دنیا به صورت رسمی جهانی شود. با قطعنامه سازمان ملل همه کشورهای عضو این سازمان موظف شدن د که در تقویم های رسمی شان روز۲۱ مارس را به عنوان نوروز ثبت کنند. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد توصیف شده‌است. در ایران و آریانا(خراسان) نوروز آغاز سال جدید محسوب می‌شود. غیر از ایران که تعطیلات رسمی و غیر رسمی نوروز در آن بیشتر از هر کشور دیگری است اما کشورهای دیگری هم هستند که نوروز هر چند در آنها آغاز سال نو نیست اما برای آن تعطیلات رسمی دارند.

آریانا(خراسان):
نوروز در آریانا(خراسان)، همچون ایران، آغاز سال نو بوده و روز ۲۱ مارس در این کشور تعطیل است. در بلخ و مرکز آن مزار شریف جشن نوروز با شکوه خاصی و معمولاً به مدت دو هفته برگزار می‌شود. مردم در خراسان مراسم‌ها و جشن‌های مختلفی مانند جشن گل سرخ برای سال نو دارند. جشن گل سرخ (میله گل سرخ) یک جشن خاص است که در مزار شریف در ۴۰ روز اول سال و به مناسبت روییدن گل‌های سرخ برگزار می‌شود.در طول این ۴۰ روز مردم از همه جا برای حضور در این جشن به مزار شریف می‌آیند. جشن دهقان یکی دیگر از مراسم‌هایی است که در روز اول سال با حضور مقام‌های بلندپایه دولتی برگزار می‌شود. در خراسان مردم به جای هفت سین ،هفت میوه دارند. هفت میوه چیزی شبیه به سالاد میوه است که از هفت نوع میوه خشک (کشمش، سنجد، پسته، فندق، قیسی و گردو یا آلو) مختلف تشکیل شده است.

آذربایجان:
در این کشور نوروز بزرگترین و باشکوه‌ترین جشن مردم به حساب می‌آید. درجمهوری آذربایجان نوروز بر اساس تاریخ شمسی جشن گرفته می‌شود. اگر سالی کبیسه باشد روز 22 مارس به عنوان روز عید جشن گرفته می شود. در این کشور به صورت رسمی همانند ایران از 29 اسفند تا 4 فروردین (20 مارس تا 24 مارس) تعطیل است اما معمولاً دولت چند روز به این تعطیلات اضافه می‌کند.

ترکمنستان:
در مجموع ۴ روز از ۲۰ تا ۲۳ مارس در این کشور برای جشن نوروز تعطیل است. در ترکمنستان طبق رسم قدیم و جدید دوبار در سال جشن نو گرفته می‌شود. یکی از این جشن‌ها با استناد به تقویم میلادی که به تایید سازمان ملل رسیده به عنوان جشن بین‌المللی (سال نو) شناخته می‌شود و دیگری برگزاری عید نوروز به نشانهٔ احیای دوبارهٔ آداب و رسوم دیرینه مردم ترکمنستان است. مردم ترکمنستان دراین ایام با پختن غذاهای معروف نوروزی مثل نوروز کجه، نوروز بامه، سمنی (سمنو) نوروز را جشن می‌گیرند. مسابقات اسب دوانی، کشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی، خروس جنگی، شاخ زنی میش ها هم از مراسم نوروز در این کشور است.

تاجیکستان:
مانند ترکمستان در این کشور هم از ۲۰ تا ۲۳ مارس تعطیل است. مردم تاجیکستان به ویژه بدخشانیان تاجیک در ایام عید نوروز خانه را به اصطلاح پاک کرده و خانه تکانی می‌کنند. جشن نوروز برای مردم تاجیکستان به عنوان رمز دوستی و زنده شدن کل موجودات است و به نام خیدیر ایام یعنی جشن بزرگ معروف است. یکی از غذاهای معروف تاجیکستان در نوروز باج است. در این غذا کله پاچه گوسفند را با گندم می‌پزند.

قزاقستان:
مردم این کشور ۴ روز تعطیلی از ۲۱ تا ۲۴ مارس دارند. در شب سال تحویل صاحبخانه دو شمع در بالای خانه‌اش که حسابی آن را تمیز کرده روشن می‌کند. مردم قزاقستان اعتقاد دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث می‌شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. پختن غذایی به نام نوروز گوژه (کوژه = آش) که تهیه آن به معنی وداع با زمستان و غذاهای زمستانی است و از هفت نوع ماده غذایی تهیه می‌شود در این ایام جزو آیین و رسوم مردم این کشور است.

ازبکستان:
مردم این کشور برای نوروز یک روز تعطیلی در ۲۱ مارس دارند. مراسم ویژه‌ای به مناسبت نوروز در ازبکستان برگزار می‌شود. مردم این کشور در نوروز اگر رنجشی از هم دارند،یکدیگر را می‌بخشند. مراسم ویژه نوروز با حضور مقام‌های ارشد دولتی در میدان پارک مرکزی شهر تاشکند برگزار می‌شود.

آلبانی:
۲۲ مارس در این کشور برای برگزاری جشن ملی نوروز تعطیل است. سلطان نوروز به عنوان یک جشن ملی هر ساله با شکوه برگزار می شود. باشکوه ترین مراسم در تکیه اصلی بکتاشی‌ها در تیراناست و صبح روز بیست و دوم مارس، مردم در باغ تکیه جمع می شوند.

کوزوو:
در این کشور هم ۲۱ مارس تعطیل است و مانند آلبانی جشن سلطان نوروز در این کشور برگزار می‌شود. در ابتدای این جشن به احترام کشته‌شدگان جنگ کوزوو یک دقیقه سکوت می‌شود.

مناطق کردنشین عراق و ترکیه:
در منطقه خودمختار کردستان عراق روز ۲۱ مارس به صورت رسمی تعطیل است اما این تعطیلی در مناطق دیگر غیر رسمی است. کردهای عراق در نوروز رسم دارند که اگر کسی در طول سال عزیزش را از دست داده باشد، در خانه خود می‌ماند و اقوام و دوستانش برای به اصطلاح ابلاغ جای خالی عزیز از دست رفته‌اش ،به دیدن وی می‌آیند.

دولت ترکیه در راستای اصلاحات برای ورود به اتحادیه اروپا از چند سال پیش نوروز را به صورت رسمی پذیرفته است. در اساسنامه جدید آموزش‌و پرورش ترکیه، عید نوروز به عنوان عید رسمی این کشور پذیرفته شده و به مراکز آموزشی ابلاغ شده که جشن‌هایی برای بزرگداشت این عید برگزار شود. در شهرهای جنوب شرقی ترکیه مانند دیاربکر، اورفا، ماراش، و مرسین، نوروز مراسم باشکوهی دارد.

[ یکشنبه 25 اسفند 1392 ] [ 08:57 ق.ظ ] [ سیده رقیه آیتی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 40 :: ... 11 12 13 14 15 16 17 ...

درباره وبلاگ<


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فال حافظ


وبلاگ اشعار کامل شاعران

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان